Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl

KURSY DLA GIMNAZJALISTÓW   i   DZIECI   program "HAPPY KIDS"
 • Mała efektywność nauki gdyż za dużo jest w klasie uczniów.


 • Za mało nauki poświęconej mówieniu w języku obcym.


 • Zmieniający się często nauczyciele języka obcego.


 • Ciągłe zmiany książek.


 • Nieumiejętność motywowania uczniów do nauki.


 • Duże różnice w znajomości języka w obrębie uczniów z jednej klasy.


 • Za niski poziom zaawansowania prowadzonych zajęć, ciągłe przerabianie tych samych zagadnień gramatycznych.
Czy te problemy występują również w klasie, do której uczęszcza Państwa dziecko / dzieci?
Jeśli tak - to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów dla dzieci i gimnazjalistów.
MKEJ to renomowana, doświadczona firma w prowadzeniu praktycznych i skutecznych kursów językowych. W dowód uznania wysokiej jakości świadczonych przez nas usług znane na całym świecie instytucje przyznały naszej firmie status ośrodka egzaminacyjnego i prawo do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych.

Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że oddają Państwo swoje dzieci w ręce profesjonalistów, którzy zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej spełniają najwyższe standardy.


POTWIERDZA WYSOKĄ JAKOŚĆ USŁUG
Jesteśmy największym w Woj. Świętokrzyskim centrum międzynarodowych egzaminów językowych
 • Wiemy, jakie niedoskonałości, problemy, braki występują w szkołach, w których dzieci i młodzież uczy się języków obcych. W związku z tym nasze kursy są tak przygotowane by były rozwiązaniem dla tych problemów i realizacją zachodzących potrzeb ( dlatego m.in. utworzyliśmy przy Instytucie Brytyjskim MKEJ - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów).

 • Mamy duże, wieloletnie doświadczenie w efektywnym nauczaniu języków obcych.

 • Umiemy docierać, współpracować i motywować dzieci do skutecznej nauki.

 • Podczas kursów będziemy wymagający.

 • O zauważonych istotnych problemach u naszych nieletnich kursantów będziemy Państwa natychmiast informować.

W MKEJ oferujemy naukę języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych:
 • dzieci młodszych program HAPPY KIDS ( w wieku 8/9 - 11 lat ) na 3 poziomach zaawansowania
 • dzieci starszych, młodzieży młodszej ( 11/12 - 15 lat ) na 6 poziomach zaawansowania
LEKTORZY
Sądzimy, że u Ľródła naszego sukcesu leży uwaga, jaką przykładamy do wyboru najlepszych nauczycieli. Wszyscy oni mają na celu pomóc słuchaczom zdobyć jak najwięcej wiedzy na każdej lekcji.

Przy rekrutacji kadry nauczycielskiej kierujemy się nie tylko ich kwalifikacjami i doświadczeniem, ale również zależy nam, by byli mili, otwarci, a przede wszystkim umieli motywować swoich uczniów do nauki.
Nasi lektorzy mają predyspozycje i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
JAK UCZYMY?
Dopasowane i skuteczne metody nauczania
Metody, formy prowadzenia zajęć są dopasowywane do wieku kursantów.
Przy planowaniu i realizowaniu lekcji lektorzy biorą pod uwagę także indywidualne potrzeby, zainteresowania i możliwości w uczeniu się słuchaczy.


W przypadku słuchaczy młodszych m.in.:
 • lektorzy łączą efektywną naukę z elementami gier i zabaw


 • każde dziecko pozostaje pod dyskretną opieką nauczyciela i jest indywidualnie mobilizowane do nauki


 • lektorzy są wymagający


 • zajęcia są prowadzone dynamicznie


 • tematyka zajęć jest interesująca i pobudzająca do nauki


 • utrzymujemy stały kontakt z rodzicami, opiekunami naszych kursantów i informujemy ich o zauważonych problemach


 • rodzice mają możliwość oceny postępów swoich dzieci poprzez uczestnictwo w tzw. "lekcjach otwartych" oraz poprzez wgląd do prowadzonych przez nas - specjalnych dzienników
Kontrolowane i nagradzane postępy W trakcie trwania semestru kursanci systematycznie poddawani są kontroli postępów w nauce. Regularnie testujemy i oceniamy naszych słuchaczy, jednocześnie poświęcając im indywidualną uwagę i oferując pomoc.
Kursanci dostają prace domowe, które są sprawdzane i omawiane.
Kontrolujemy również obecność na zajęciach.

Najlepsi, najaktywniejsi kursanci są nagradzani.

Większość kursów kończy się zaliczeniem, omówieniem jego wyników oraz indywidualnymi zaleceniami co do sposobów pokonywania trudności.

Na koniec kursu słuchacze otrzymują specjalny certyfikat.


JĘZYK ANGIELSKI

Kursy dla dzieci w wieku 8/9 - 11 lat  program HAPPY KIDS


3 poziomy zaawansowania. Zajęcia na każdym poziomie trwają od paĽdziernika do połowy czerwca i obejmują 2 semestry po 48 lekcji każdy, czyli łącznie 96 lekcji ( 40 minutowych ) w ciągu roku szkolnego plus   bezpłatne, praktyczne zajęcia dodatkowe pt. " to co lubię " oraz bezpłatne konsultacje ze swoim lektorem. Grupy liczą od 6 do 12 osób.
Każdy słuchacz, który ukończy kurs otrzyma specjalny certyfikat.
Lektorzy, jak przebiega nauka - patrz wyżej.

Kurs roczny - kurs bardzo skuteczny 96 godz., cena w czasie trwania promocji z rabatem 970 820 zł

semestralny 48 godz., 485 435 zł

+ gratis dodatkowe, bezpłatne, praktyczne zajęcia z j. angielskiego pt. " to co lubię "


Kursy dla młodzieży młodszej w wieku 11/12 - 15 lat

Na wyższych poziomach zaawansowania kursy odbywają w ramach - MKEJ Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.


6 poziomów zaawansowania. Zajęcia na każdym poziomie trwają od paĽdziernika do połowy czerwca ( z wyjątkiem Kursu Do Egzaminu Gimnazjalnego) i obejmują 2 semestry po 50 lekcji każdy, czyli łącznie 100 lekcji ( 40 minutowych ) w ciągu roku szkolnego plus  20 bezpłatnych, praktycznych zajęć dodatkowych pod tytułem: " to co lubię " ( m.in.: rozwijających umiejętność prowadzenia rozmowy w języku obcym, będących doskonałym sposobem na przezwyciężenie bariery w mówieniu, ... ) oraz bezpłatne konsultacje ze swoim lektorem.
Grupy liczą od 6 do 12 osób.
Każdy słuchacz, który ukończy kurs otrzyma specjalny certyfikat.

Lektorzy, jak przebiega nauka - patrz wyżej.

Kurs roczny kurs bardzo skuteczny 100 godz., cena w czasie trwania promocji z rabatem 998 849 zł

semestralny 50 godz. - 499 449 zł

+ gratis 20 dodatkowych, bezpłatnych, praktycznych zajęć komunikacyjnych z j. angielskiego pt. " to co lubię "

Na pakiet   bezpłatnych   ZAJĘĆ DODATKOWYCH pt. "to co lubię" składają się:
 • bezpłatne zajęcia konwersacyjne - ich głównym celem jest poprawianie płynności mówienia


 • angielski młodzieżowy, potoczny - super propozycja dla tych, co chcą poznać również język angielski młodzieżowy, potoczny ( nawet slang! ) jakim się mówi na co dzień


 • warsztaty fonetyczne - celem tych warsztatów jest praca nad poprawnością i naturalnością wymowy angielskiej. Zajęcia skupiają się na aspektach wymowy sprawiających szczególne problemy Polakom uczącym się języka angielskiego


 • warsztaty gramatyczne - propozycja dla tych, co chcą powtórzyć, dodatkowo poćwiczyć określone zagadnienia gramatyczne. Nacisk kładziony będzie na aspekt praktyczny - poprawne użycie struktur gramatycznych w mówieniu w naturalnych sytuacjach


 • zajęcia - Words in Action - praca nad słownictwem; nowe słowa i zwroty powiązane tematycznie oraz ich użycie w mówieniu.  Żywe i praktyczne podejście do uczenia się słówek


 • warsztaty - Listening Classes - zajęcia poświęcone ćwiczeniu umiejętności rozumienia tekstu słuchanego w oparciu o materiały autentyczne: nagrania audio, filmy, itp.


 • Keep Fit with MKEJ - połączenie zajęć językowych i ruchu na świeżym powietrzu!  Przychodzimy w strojach sportowych


 • oraz dla wszystkich naszych kursantów takie m.in. atrakcje jak: kurs tańca salsy, tanga, specjalna dyskoteka dla mkej-owców - MKEJ DANCE, karaoke show - Zostań gwiazdą Konkursu - Mini Eurowizja ( śpiewamy oczywiście po angielsku ), wieczorki muzyczne, kulinarne, ...


Międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego
Najmłodsi słuchacze MKEJ mogą już teraz zdobyć swój pierwszy poważny dyplom - dla dzieci w wieku 9 - 13 lat możemy przeprowadzić egzaminy z języka angielskiego zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu.


GIMNAZJALISTO !!!

Na naszych kursach jest to, czego brakuje Ci w twojej szkole !!!
Znajdziesz to, co chcesz i pragniesz by było na kursie językowym,

m.in.:
 • więcej mówienia po angielsku
 • potoczny angielski ( nawet slang !) jakim się mówi na co dzień ( także w filmach )
 • dużo różnych ćwiczeń, również z wykorzystaniem czadowej, rytmicznej muzy
 • "grama" ciekawiej podana
 • super ciekawe i pasjonujące gry językowe
 • zostań gwiazdą Konkursu MINI EUROWIZJA - KARAOKE SHOW po angielsku
A to jeszcze nie wszystko...
Wiemy, co robić by nauczyć języka angielskiego !
Jesteśmy wymagający i dbający o to by każda lekcja była fascynującą przygodą z językiem angielskim !

ZAPRASZAMY DO WSPANIAŁEJ PRZYGODY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W MKEJ !!!

JĘZYK NIEMIECKI    Kurs dla dzieci   semestr - 40 godzin, cena w promocji 439 zł.
JĘZYK FRANCUSKI   Kurs dla dzieci   semestr - 40 godzin, cena w promocji 439 zł.
JĘZYK ROSYJSKI      Kurs dla dzieci   semestr - 40 godzin, cena w promocji 439 zł.
JĘZYK WŁOSKI          Kurs dla dzieci   semestr - 40 godzin, cena w promocji 439 zł.

powrót do góry