Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl


informacje podstawowe
lektorzy   jak uczymy?
kursy standardowe poziomy od "0" do B1.2
Centrum Doskonalenia Języka Angielskiego
inne rodzaje kursów
kursy dla dzieci Happy Kids, dla gimnazjalistów

OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ANGIELSKI DLA   BUDOWLAŃCÓW - tylko w MKEJ
Oferujemy krótkie, specjalistyczne kursy języka angielskiego obejmujące słownictwo i zwroty związane z budownictwem. Moduł obejmuje od 16 do 24 godzin lekcyjnych. Cena modułu jest zależna od: ilości jego godzin, liczby kursantów, wybranej tematyki i waha się w granicach od 240 zł do 400 zł.
ANGIELSKI DLA   STOLARZY - tylko w MKEJ
Oferujemy krótkie, specjalistyczne kursy języka angielskiego obejmujące słownictwo i zwroty związane z działalnością stolarską. Moduł obejmuje od 16 do 24 godzin lekcyjnych. Cena modułu jest zależna od: ilości jego godzin, liczby kursantów, wybranej tematyki i waha się w granicach od 240 zł do 400 zł.
ANGIELSKI W   MARKETINGU - tylko w MKEJ
Wymagana znajomość języka angielskiego - minimum poziom B1 ( ESOKJ ). Kurs obejmuje w semestrze 40 godzin lekcyjnych. Cena 635 zł . Grupy od 5 do 10 osób. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat, w którym podany będzie m.in. poziom zaawansowania i rodzaj ukończonej specjalizacji językowej.
ANGIELSKI DLA   LEKARZY
3 poziomy zaawansowania. Każdy poziom obejmuje 70 godzin lekcyjnych. Cena kursu 985 zł przy grupie od 5 do 10 osób.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat, w którym podany będzie m.in. poziom zaawansowania i rodzaj ukończonej specjalizacji językowej.
ANGIELSKI DLA   LEKARZY DENTYSTÓW - tylko w MKEJ
3 poziomy zaawansowania. Każdy poziom obejmuje 70 godzin lekcyjnych. Cena kursu 985 zł przy grupie od 5 do 10 osób. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat, w którym podany będzie m.in. poziom zaawansowania i rodzaj ukończonej specjalizacji językowej.
ANGIELSKI DLA   PIELĘGNIAREK - tylko w MKEJ
4 poziomy zaawansowania. Każdy poziom obejmuje 50 godzin lekcyjnych. Cena kursu 585 zł przy grupie od 6 do 12 osób. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat, w którym podany będzie m.in. poziom zaawansowania i rodzaj ukończonej specjalizacji językowej.
ANGIELSKI DLA   WETERYNARZY - tylko w MKEJ
4 poziomy zaawansowania. Kurs obejmuje 50 godzin lekcyjnych. Cena jednego poziomu 625 zł przy grupie od 6 do 12 osób. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat, w którym podany będzie m.in. poziom zaawansowania i rodzaj ukończonej specjalizacji językowej.
ANGIELSKI DLA   OSÓB DUCHOWNYCH - tylko w MKEJ
Specjalnie opracowany program szkoleniowy. Kurs cechuje się: praktycznością, elastycznością i dużą efektywnością. Semestr obejmuje 50 godzin lekcyjnych. Cena 485 zł . Grupy od 5 do 12 osób.
ANGIELSKI DLA   WOJSKOWYCH
Programy kursów tworzone są w zależności od potrzeb grup zorganizowanych. Oferujemy również kursy przygotowujące do językowych egzaminów wojskowych. Kadra lektorska MKEJ ma doświadczenie w prowadzeniu kursów dla wojskowych.
ANGIELSKI W   BIUROWOŚCI
Kurs o charakterze specjalistycznym. Wymagana znajomość języka angielskiego - minimum poziom A2 ( ESOKJ ). Semestr obejmuje 50 godzin lekcyjnych. Cena 750 zł . Grupy od 5 do 10 osób. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat, w którym podany będzie m.in. poziom zaawansowania i rodzaj ukończonej specjalizacji językowej.
ANGIELSKI DLA   POLITYKÓW - tylko w MKEJ
Kurs o charakterze specjalistycznym. Wymagana znajomość języka angielskiego - minimum poziom A2 ( ESOKJ ). Semestr obejmuje 40 godzin lekcyjnych. Cena 585 zł . Grupy od 5 do 10 osób. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat, w którym podany będzie m.in. poziom zaawansowania i rodzaj ukończonej specjalizacji językowej.
ANGIELSKI W   FINANSACH - tylko w MKEJ
Kurs o charakterze specjalistycznym. Wymagana znajomość języka angielskiego - minimum poziom B1 ( ESOKJ ). Semestr obejmuje 40 godzin lekcyjnych. Cena 635 zł . Grupy od 5 do 10 osób. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają specjalny certyfikat, w którym podany będzie m.in. poziom zaawansowania i rodzaj ukończonej specjalizacji językowej.
ANGIELSKI DLA   PRAWNIKÓW
Kurs o charakterze specjalistycznym, który może być przekształcony w przygotowanie kursantów do zdawania międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego TOLES. Wymagana znajomość języka angielskiego - minimum poziom B2 ( ESOKJ ). Semestr obejmuje 40 godzin lekcyjnych. Cena 785 zł . Grupy od 5 do 10 osób. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają specjalny dokument, w którym podany będzie m.in. poziom zaawansowania i rodzaj ukończonej specjalizacji językowej.
OFERUJEMY RÓWNIEŻ KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW: LCCI, BEC, TOEFL, IELTS, TOEIC oraz kursy przygotowujące do egzaminów na anglistykę lub do kolegium językowego.

powrót do góry