Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl


informacje podstawowe
lektorzy   jak uczymy?
kursy standardowe poziomy od "0" do B1.2
Centrum Doskonalenia Języka Angielskiego
inne rodzaje kursów
kursy dla dzieci Happy Kids, dla gimnazjalistów

CENTRUM DOSKONALENIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zapraszamy wszystkich ceniących sobie wysoki poziom nauczania i przyjazną atmosferę.
ADVANTAGE COURSE FOR ADVANCED
ALTERNATYWA DLA KURSÓW DO CERTYFIKATÓW


Są to kursy organizowane przez MKEJ od 2004 r. z myślą o osobach, które nie zamierzają ubiegać się o międzynarodowy certyfikat, natomiast chcą efektywnie doskonalić swoje umiejętności językowe, aby osiągnąć coraz bardziej zaawansowany poziom opanowania języka angielskiego.

Brak konieczności wykonywania ćwiczeń egzaminacyjnych pozwala skoncentrować się na doskonaleniu płynnej komunikacji, sprawnym i szybkim pisaniu oraz rozumieniu tekstów.

Korzyści dla kursantów są oczywiste - czas niezbędny na przygotowania do egzaminu jest w trakcie naszego kursu w całości poświęcony na zdobywanie    praktycznych   umiejętności posługiwania się językiem.


Często zdarza się, że osoby dobrze znające gramatykę angielską oraz posiadające szeroki zakres słownictwa mają ciągłe poczucie pewnej "blokady" gdy staną przed koniecznością przeprowadzenia nawet krótkiej rozmowy z obcokrajowcem. Prawdziwa biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim zaczyna się bowiem wtedy, gdy znamy jego wyrażenia potoczne i idiomatyczne. Właśnie dlatego celem naszych kursów jest również nauczenie Państwa języka potocznego, terminów slangowych i idiomatycznych, jakimi na co dzień posługują się przedstawiciele różnych środowisk, profesji.

Kurs semestralny - 3, 4 lub 6 godzin tygodniowo, obejmuje 54 (45-minutowe) efektywne, interesujące i praktyczne                                    lekcje,    cena w czasie trwania promocji z rabatem 549 499 zł

Kurs roczny - 108 godzin,    cena w czasie trwania promocji z rabatem 1098 915 zł

gratis zajęcia dodatkowe: konwersacyjne, gramatyczne, fonetyczne


Dodatkową korzystną dla Państwa opcją jest - możliwość dokupowania, przy tym kursie, dodatkowych, bardzo zindywidualizowanych dla danego słuchacza, specjalnie opracowanych modułów lekcyjnych.
KURS "Konwersacje na MAXA" - grupy od 6 do 9 osób, 54 lekcje (40-minutowe) - 605 555 zł
                                                               gratis zajęcia dodatkowe: gramatyczne
KURS w ramach wyspecjalizowanego działu Instytutu - CENTRUM PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU MIĘDZYNARODOWEGO na poziomie B2: FCE , TELC, City & Guilds

MKEJ jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym mogą Państwo zdawać międzynarodowe egzaminy - certyfikujące m.in. j. angielski.

Nasi lektorzy posiadają licencje międzynarodowych egzaminatorów.


Potwierdzeniem wysokich umiejętności zawodowych lektorów MKEJ są doskonałe wyniki naszych kursantów podczas międzynarodowych egzaminów językowych ( skuteczność: egzamin TELC poziom B2 - 100% ).

Kurs roczny B2 - FCE, TELC, CITY & GUILDS - 3, 4 lub 6 godzin tygodniowo, obejmuje 108 (45-minutowych) efektywnych, interesujących i praktycznych lekcji. Cena w czasie trwania promocji z rabatem 1098 915 zł

Kurs od II-ego semestru - 54 godz., cena - 549 499 zł

gratis    dodatkowe bezpłatne zajęcia: konwersacyjne, gramatyczne, fonetyczne
gratis    kilka dodatkowych bezpłatnych zajęć w Klubie Certyfikacyjnym ( są to zajęcia opracowane specjalnie dla osób chcących zdawać międzynarodowy egzamin językowy; zajęcia te organizowane są po egzaminie próbnym )
KURS w ramach wyspecjalizowanego działu Instytutu - CENTRUM PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU MIĘDZYNARODOWEGO na poziomie C1: CAE Cambridge, TELC, TOEIC

Kurs roczny C1 - CAE, TELC, TOEIC - 3, 4 lub 6 godzin tygodniowo, obejmuje 100 (45-minutowych) efektywnych, interesujących i praktycznych lekcji. Cena w czasie trwania promocji z rabatem 1098 915 zł

Kurs od II-ego semestru - 50 godz., cena - 549 499 zł

gratis    zajęcia dodatkowe: konwersacyjne, gramatyczne, fonetyczne
gratis    kilka dodatkowych zajęć w Klubie Certyfikacyjnym ( są to zajęcia opracowane specjalnie dla osób chcących zdawać międzynarodowy egzamin językowy; zajęcia te organizowane są po egzaminie próbnym )
OFERUJEMY RÓWNIEŻ: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW m.in.: LCCI, BEC, TOEFL, TOEIC, IELTS ...

powrót do góry