Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl

KURSY I KOREPETYCJE Z: MATEMATYKI, J. POLSKIEGO I INNYCH PRZEDMIOTÓW

Nasza oferta obejmuje:
 
KURSY I KOREPETYCJE DO MATURY
Maturzyści mogą uczęszczać w zależności od swoich potrzeb na lekcje indywidualne lub dowolnie wybrany
kurs/-y
przygotowujące do matury: Nasze kursy przygotowujące do matury są oparte na podstawie programowej i realizują założenia egzaminacyjne.

Zajęcia prowadzą nauczyciele którzy:
 • pracują w najbardziej renomowanych liceach w Kielcach,


 • wielu z nich posiada uprawnienia egzaminatora maturalnego,


 • posiadają duże doświadczenie w skutecznym przygotowywaniu uczniów do egzaminów maturalnych,


 • są autorami programów nauczania czy też podręczników dla szkół średnich,


 • otrzymali wiele wyróżnień za osiągnięcia w pracy zawodowej,


 • zajęcia prowadzą efektywnie i ciekawie.
Nasi Kursanci mają dotychczas zdawalność wynoszącą - 100%.

Celem każdego kursu jest - szczegółowe zapoznanie słuchaczy ze strukturą i formą egzaminu oraz powtórzenie wiedzy i przećwiczenie pożądanych umiejętności, zgodnie z egzaminacyjnymi wytycznymi.

W ramach kursu przewidziano: ćwiczenia, wykłady, liczne powtórki, testy oraz próbne egzaminy maturalne.

Dni i godziny zajęć są ustalane na podstawie dyspozycyjności kursantów.

W przypadku absencji na zajęciach niezbędne jest nadrobienie zaległości poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy lub opracowanie materiałów i ewentualne konsultacje z nauczycielem.
Jeżeli kursant nie wykazuje zainteresowania zajęciami lub przeszkadza w zajęciach, przeprowadzane są rozmowy z rodzicami, opiekunami, służące poprawie sytuacji.

Zapisy: wrzesień, październik,    styczeń, luty

Opinie maturzystów o nas ( na podstawie anonimowych ankiet ):
   "W szkole nikt nie poświęca nam tak dużo czasu jak tutaj"
   "Kurs dał mi poczucie pewności"
   "Ten kurs zmobilizował mnie do nauki"
   "Panuje tutaj wspaniała atmosfera"
   "Nauczyciele bardzo dobrze tłumaczyli nam trudne zagadnienia"


Z uczestnictwa z nauki w formie kursu powinni zrezygnować uczniowie, którzy mają bardzo duże braki na podstawowym poziomie wiedzy. Tacy uczniowie zdecydowanie więcej skorzystają z naszych lekcji indywidualnych.
 
KURS I KOREPETYCJE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Gimnazjaliści mogą uczęszczać w zależności od swoich potrzeb na lekcje indywidualne lub kurs obejmujący naukę z następujących przedmiotów:
 • język polski z elementami sztuki
 • historia
 • WOS
 • matematyka
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • próbne egzaminy humanistyczne
 • próbne egzaminy matematyczno - przyrodnicze
Nasz kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego jest oparty na podstawie programowej i realizuje założenia egzaminacyjne.

Zajęcia prowadzą nauczyciele którzy:
 • pracują w najbardziej renomowanych gimnazjach i liceach w Kielcach,


 • wielu z nich posiada uprawnienia egzaminatora,


 • posiadają duże doświadczenie w skutecznym przygotowywaniu uczniów do egzaminów,


 • są autorami programów nauczania czy też podręczników dla szkół gimnazjalnych,


 • otrzymali wiele wyróżnień za osiągnięcia w pracy zawodowej,


 • zajęcia prowadzą efektywnie i ciekawie.
Celem kursu jest - szczegółowe zapoznanie słuchaczy ze strukturą i formą egzaminu oraz powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy, zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi.

W ramach kursu przewidziano: ćwiczenia, wykłady, liczne powtórki, testy oraz próbne egzaminy.

Dni i godziny zajęć są ustalane na podstawie dyspozycyjności kursantów.

W przypadku absencji na zajęciach niezbędne jest nadrobienie zaległości poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy lub opracowanie materiałów i ewentualne konsultacje z nauczycielem.
Jeżeli kursant nie wykazuje zainteresowania zajęciami lub przeszkadza w zajęciach, przeprowadzane są rozmowy z rodzicami, opiekunami, służące poprawie sytuacji.

Zapisy: wrzesień, październik,    styczeń, luty

Z uczestnictwa z nauki w formie kursu powinni zrezygnować uczniowie, którzy mają bardzo duże braki na podstawowym poziomie wiedzy. Tacy uczniowie zdecydowanie więcej skorzystają z naszych lekcji indywidualnych.
 
KOREPETYCJE Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ:

PONADGIMNAZJALNYCH, GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH

w zakresie ich biężących problemów w nauce
Zapisy - cały czas

powrót do góry