Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl

LEKTORZY MKEJ * JAK UCZYMY? * KONTROLA * POSTĘPY * MATERIAŁY i POMOCE DYDAKTYCZNE
Profesjonaliści Egzaminatorzy Umiejący uczyć W MKEJ uczą starannie wybrani, wykwalifikowani, doświadczeni lektorzy, których pasją jest nauczanie. Wielu z nich posiada licencję międzynarodowego egzaminatora, uprawnienia egzaminatora maturalnego.

Jednym z warunków, który trzeba spełniać by nauczać w MKEJ jest - realizowanie obowiązku stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Dzięki temu, że MKEJ jest ośrodkiem egzaminacyjnym nasi lektorzy uczestniczą w specjalnych, zamkniętych warsztatach szkoleniowych. Zajęcia te prowadzą wybitni metodycy, autorzy podręczników, egzaminatorzy ( tak więc, jeśli uczą się - to od najlepszych ). Mają także dostęp do nieosiągalnych dla wielu nauczycieli - materiałów dydaktycznych.

Nasi lektorzy  cechują się również  następującymi umiejętnościami:
 • efektywnie i ciekawie organizują pracę słuchaczy na zajęciach
 • umiejętnie motywują kursantów do skutecznej nauki
 • przekazują wiedzę w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich, a zauważone u słuchaczy błędy językowe umiejętnie poprawiają

Praca naszych lektorów jest monitorowana i oceniana.

Potwierdzeniem wysokich umiejętności zawodowych lektorów MKEJ są m.in. doskonałe wyniki naszych kursantów podczas egzaminów językowych: międzynarodowych ( skuteczność: egzaminy TELC 100%, inne egzaminy 96% - 100% ), maturalnych ( skuteczność 100% ).

Na większości kursach zajęcia są prowadzone przez 2 lektorów. Na wyższych poziomach zaawansowania zajęcia prowadzi również native speaker.
Dopasowane, skuteczne metody nauczania Metody, formy prowadzenia zajęć są dopasowywane do wieku kursantów.
Przy planowaniu i realizowaniu lekcji, lektorzy biorą pod uwagę także indywidualne potrzeby, zainteresowania i możliwości w uczeniu się słuchaczy.


W przypadku słuchaczy młodszych m.in.:
 • lektorzy łączą efektywną naukę z elementami gier i zabaw
 • każde dziecko pozostaje pod dyskretną opieką nauczyciela i jest indywidualnie mobilizowane do nauki
 • lektorzy są wymagający
 • zajęcia są prowadzone dynamicznie
 • tematyka zajęć jest interesująca i pobudzająca do nauki
 • utrzymujemy stały kontakt z rodzicami, opiekunami naszych kursantów i informujemy ich o zauważonych problemach
 • rodzice mają możliwość oceny postępów swoich dzieci poprzez uczestnictwo w tzw. "lekcjach otwartych" oraz poprzez wgląd do prowadzonych przez nas - specjalnych dzienników
W przypadku słuchaczy dorosłych m.in.:
 • sposób prowadzenia zajęć, forma i treść przekazywanej wiedzy jest dopasowywana do potrzeb i możliwości kursantów
 • lektorzy większą uwagę zwracają na praktyczną stronę nauki
 • główny nacisk jest kładziony na umiejętność swobodnego porozumiewania się
Dodatkową pomocą dla naszych kursantów w przełamywaniu bariery w zakresie mówienia są organizowane przez MKEJ - bezpłatne dodatkowe zajęcia konwersacyjne. W różnego rodzaju ankietach Nasi słuchacze bardzo chwalą nas za korzyści, które przynoszą im te zajęcia oraz za dobrze dobraną ich tematykę.
Kontrolowane i nagradzane postępy W trakcie trwania semestru kursanci systematycznie poddawani są kontroli postępów w nauce. Regularnie testujemy i oceniamy naszych słuchaczy, jednocześnie poświęcając im indywidualną uwagę i oferując pomoc. Nasi lektorzy są zawsze osiągalni. W razie potrzeby możemy zaproponować skorzystanie z bezpłatnych konsultacji, szczególnie w przypadku nieobecności lub problemów z realizacją materiału. Kursanci dostają prace domowe, które są sprawdzane i omawiane. Kontrolujemy również obecność na zajęciach.

W przypadku nieletnich słuchaczy, jeśli zauważymy u kogoś jakieś problemy to kontaktujemy się z jego rodzicami.

Najlepsi, najaktywniejsi kursanci są nagradzani.

Większość kursów kończy się egzaminem, omówieniem jego wyników oraz indywidualnymi zaleceniami co do sposobów pokonywania trudności.

Na koniec kursu słuchacze otrzymują stosowny dokument.
Każdy słuchacz jest dla nas ważny Cechą wyróżniającą nas spośród innych jest sposób podejścia do kursanta, którego traktujemy jak partnera w tworzeniu i przebiegu zajęć lekcyjnych, uwzględniając jego indywidualne zainteresowania, potrzeby i style uczenia się.
Inni nam tego zazdroszczą MKEJ to również przyjemne i wygodne sale dydaktyczne, nowoczesny sprzęt ( w tym odtwarzacze CD, DVD, kamera ), materiały do nauki renomowanych wydawnictw, autorskie materiały do nauczania, mnóstwo dodatkowych materiałów w tym również takich, które są nieosiągalne dla lektorów innych szkół językowych ( domena ośrodka egzaminacyjnego ).

powrót do góry