Szkoła Językowa    Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl


JĘZYK ROSYJSKI - jest jednym z najbardziej popularnych języków świata
W dowód uznania dla wysokiej jakości świadczonych przez nas usług przyznano naszej firmie status ośrodka egzaminacyjnego i prawo do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych z języka rosyjskiego - The European Language Certificates TELC.

Mogą Państwo w naszym ośrodku egzaminacyjnym przygotować się oraz przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat:
 • Start Russian poziom europejski A1 ESOKJ
 • Elementary Russian poziom europejski A2 ( już po 150 godzinach nauki w MKEJ od "0")
 • Certificate in Russian poziom europejski B1
 • Certificate in Russian Plus poziom europejski B2
Nasi kursanci mają dotychczas 100% zdawalności.

Dzięki zdanemu egzaminowi otrzymują Państwo międzynarodowy certyfikat, który jest znany, uznawany przez pracodawców i uczelnie niemal w całej Europie.  Warto go mieć !

PROMOCJA ! Nasi kursanci wnoszą niższe opłaty za w/w egzaminy.

Profesjonalna kadra lektorska.

Zajęcia na kursach prowadzą starannie wybrani absolwenci rusycystyki oraz native speakers.
W gronie szkoleniowców są również lektorzy, którzy posiadają licencję międzynarodowego egzaminatora oraz egzaminatorzy maturalni.

Lektorzy MKEJ nie tylko legitymują się znakomitą znajomością języka, doświadczeniem, odpowiednim przygotowaniem metodycznym, ale również lubią i potrafią uczyć.
Potwierdzeniem wysokich umiejętności zawodowych lektorów MKEJ są m.in. doskonałe wyniki naszych kursantów podczas różnego rodzaju egzaminów językowych ( dotychczas zdawalność wynosi - 100 % ).


Skuteczna metodyka.  Praktyczne i ciekawe lekcje.

Metodyka nauczania przyjęta na naszych kursach obejmuje - stosowanie skutecznych, sprawdzonych, nowoczesnych metod prowadzących do rozwijania wiedzy i umiejętności kursanta w zakresie skutecznej i płynnej komunikacji językowej oraz sprawności pisania, czytania i rozumienia tekstu słyszanego.

Lektorzy prowadzą lekcje - umiejętnie dynamicznie ciekawie efektywnie

Tematyka zajęć jest bardzo praktyczna.  więcej informacji


Oferta IR MKEJ.

W Instytucie Rosyjskim MKEJ oferujemy kursy języka rosyjskiego: dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Mogą Państwo uczyć się tego języka na kursach: standardowych, doskonalenia języka, specjalistycznych, egzaminacyjnych, specjalnych ( np.: typu "totalne zanurzenie", wakacyjnych, tematycznych, ... ) oraz na lekcjach indywidualnych.

KURSY STANDARDOWE  OPIS

Nauka odbywa się na 10 poziomach zaawansowania, w małych grupach od 7 do 12 osób.
Przy tworzeniu grup bierzemy pod uwagę, oprócz poziomu zaawansowania - także Państwa dyspozycyjność. W ciągu tygodnia są dwa spotkania, zazwyczaj po 2 lub 3 lekcje ( 40 minutowe ) albo jedno spotkanie po 3 lub 4 lekcje ( z przerwami na odpoczynek ).

Warto podkreślić, że cechą charakterystyczną naszych kursów, co wyróżnia je spośród innych oferowanych na rynku kursów języka rosyjskiego jest - szczególny nacisk na szybkie postępy u słuchaczy w zakresie płynnego i poprawnego mówienia.

Osiągamy te postępy dzięki (pakiet konwersacyjny):
 • wprowadzaniu aktywnych form nauki m.in. symulacji sytuacji z codziennego życia


 • rozszerzonym konwersacjom na zajęciach


 • umiejętnym nauczaniu w oparciu o specjalnie opracowane i dobrane materiały do nauki


Potwierdzeniem osiągania tych postępów przez naszych kursantów są np. ich dobre oceny z części ustnej międzynarodowych egzaminów TELC ( podczas tych egzaminów, ocenianiu podlega w dużej mierze właśnie praktyczna biegłość w zakresie komunikacji językowej).

Umiejętne, łatwo zrozumiałe dla wszystkich przekazywanie wiedzy przez lektorów MKEJ i stosowanie przez nich dobrze dobranych materiałów i środków dydaktycznych pozwalają naszym kursantom na skuteczną naukę również w zakresie gramatyki, poprawnego pisania, czytania i słuchania ze zrozumieniem.
Nasz sposób uczenia języka rosyjskiego jest szczególnie skuteczny i zalecany dla tych osób, które chcą znać rosyjski aby:
 • nawiązywać i utrzymywać kontakty towarzyskie


 • jechać na wakacje do krajów, w których można porozumieć się w języku rosyjskim


 • być dobrym w kontaktach zawodowych


 • pracować w Rosji


 • poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych
Dzięki naszym kursom poznacie Państwo taki język rosyjski, jakim się mówi w Rosji na co dzień - z jego popularnymi powiedzeniami i mową potoczną.

Zgodnie z Państwa prośbami, potrzebami dla podwyższenia praktyczności Kursów - podczas zajęć zostanie podanych i przećwiczonych mnóstwo niezbędnych zwrotów oraz, co bardzo docenili Nasi kursanci, część zajęć będzie poświęcona słownictwu i zagadnieniom związanym z pracą ( chyba, że grupa będzie chciała wykonywać dodatkowe zadania gramatyczne lub poćwiczyć komunikację językową bądź odpowiednie partie materiału - to cecha elastyczności naszego kursu ).

Tak więc doczekali się Państwo kursów praktycznych ( 2 kursy w 1 ).


KURS STANDARDOWY - kurs praktyczny, efektywny, ciekawy

semestralny: 52 lekcje, cena w czasie trwania promocji z rabatem - 495 445 zł,
roczny ( 2 - a poziomy ): 104 lekcje - cena w czasie trwania promocji z rabatem - 990 830 zł

 • gratis  prawo do udziału w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: konwersacyjnych, gramatycznych, fonetycznych
Dodatkowo dla zainteresowanych organizujemy wieczorki rosyjskie.
W ramach Centrum oferujemy:

Kursy doskonalenia języka rosyjskiego - semestr: 36 godzin (45 minutowych) , cena 445 zł ( przy grupie od 7 do 9 osób )

Kurs "Konwersacje na MAXA" - grupy od 6 do 9 osób, 54 lekcje (40-minutowe), cena 605 555 zł

Kursy specjalistyczne, zawodowe ( m.in.: język rosyjski w handlu, w marketingu, dla nauczycieli języka rosyjskiego, dla prawników, ... )


INNE OFEROWANE KURSY

Kursy do matury więcej informacji

Kursy dla dzieci więcej informacji

Kursy wakacyjne więcej informacji

Kursy typu - "totalne zanurzenie" - kursy bardzo ciekawe, dla grup zorganizowanych


LEKCJE INDYWIDUALNE CENTRUM KOREPETYCYJNE
- program i terminy zajęć są dopasowywane do potrzeb klientów. więcej informacji


Zapraszamy do KLUBU ROSYJSKIEGO działającego przy Instytucie od 20.10.2004 r.
Podstawowym celem Klubu jest integrowanie osób interesujących się kulturą i językiem rosyjskim. W ramach Klubu m.in.: wieczorki muzyczne, kulinarne, różnego typu prezentacje, szkolenia dla lektorów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, spotkania z zapraszanymi specjalnymi gośćmi, spotkania integracyjne, ...

powrót do góry