Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl
INSTYTUT BRYTYJSKI MKEJ
język angielski
informacje podstawowe
lektorzy   jak uczymy?
kursy standardowe poziomy od "0" do B1.2
Centrum Doskonalenia Języka Angielskiego
inne rodzaje kursów
kursy dla dzieci Happy Kids, dla gimnazjalistów
INSTYTUT NIEMIECKI MKEJ
język niemiecki
INSTYTUT KULTURY I JĘZYKA WŁOSKIEGO MKEJ
język włoski
INSTYTUT KULTURY I JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MKEJ
język hiszpański
INSTYTUT KULTURY I JĘZYKA FRANCUSKIEGO MKEJ
język francuski
INSTYTUT ROSYJSKI MKEJ
język rosyjski
INNE JĘZYKI
szwedzki, arabski, niderlandzki, ukraiński, bułgarski, czeski, łaciński, portugalski, grecki, węgierski, chorwacki, serbski, perski, duński, norweski, fiński, japoński, chiński, koreański, turecki, hebrajski, esperanto

język polski dla obcokrajowców

kursy bilingwalne
KURSY DLA GIMNAZJALISTÓW I DZIECI Happy Kids
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski
CENTRUM KOREPETYCYJNE   CK MKEJ
KURSY DO MATURY
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
NOWOCZESNE SZKOLENIA JĘZYKOWE ORAZ AUDYT JĘZYKOWY DLA FIRM I INSTYTUCJI
MIĘDZYNARODOWE EGZAMINY JĘZYKOWE
CERTYFIKATY JĘZYKOWE, poziomy zaawansowania
OTWARTE SZKOLENIA TEMATYCZNE
dla wszystkich
KURSY WAKACYJNE
KURSY I KOREPETYCJE
z chemii, biologii, fizyki, matematyki, j. polskiego i innych przedmiotów

KURSY DO MATURY    ANGIELSKI    NIEMIECKI    FRANCUSKI    ROSYJSKI

SEMESTRALNY  445 zł  46 godz.
ROCZNY             660 zł     70 godz.
+ gratis   bezpłatne zajęcia dodatkowe

>> KURSY - SKUTECZNE,   DAJĄCE SZYBKO ZAUWAŻALNE EFEKTY
>> NAUCZYCIELE - STARANNIE WYBRANI,   DOŚWIADCZENI,   EGZAMINATORZY

Matura gwarantowana od 2001 roku wszyscy zdali

Programy naszych kursów przygotowujących do matury pisemnej i ustnej, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, są zgodne pod względem merytorycznym jak i metodycznym z wymaganiami jakie stawia rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów maturalnych.
Nasi lektorzy wiedzą co zrobić by była dobra ocena na maturze Kursy prowadzą nauczyciele - egzaminatorzy maturalni, którzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów na obu poziomach: rozszerzonym i podstawowym. Znają oni wytyczne oceniania, wiedzą jakie materiały najlepiej przygotują Cię do uzyskania maksymalnie dobrej oceny.
Kursanci będą pracowali na najlepszych, jakie są obecnie na rynku, materiałach dydaktycznych wspartych specjalnymi materiałami do nauki przygotowanymi przez naszych lektorów.

Na kursie oswoisz się ze sposobem przeprowadzania matury, poznasz materiały o podobnych strukturach i treściach do tych, które będą użyte podczas rzeczywistego egzaminu maturalnego.
W częściach kursów maturalnych, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, przygotowujących do części ustnej nacisk położony zostanie na rozwijanie umiejętności mówienia oraz prezentacji różnorodnych tematów jak i dyskusji, natomiast w częściach przygotowujących do matury pisemnej nacisk będzie położony na intensywne ćwiczenia rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, rozpoznawania struktur gramatycznych, przygotowywania wypowiedzi pisemnej.
Dodatkowo GRATIS!
TYLKO W MKEJ
Tylko w MKEJ będąc uczestnikiem kursu do matury dostajesz uprawnienia do:
 • udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach:
  • konwersacyjnych
  • bezpłatnych warsztatach gramatycznych
  • bezpłatnych warsztatach fonetycznych
  • bezpłatnych zajęciach kulturalnych ( wieczorki tematyczne )
 • szczegóły uzyskasz w sekretariacie MKEJ

 • bezpłatnego internetowego wspomagania nauczania
Zapisy: wrzesień, październik,  styczeń, luty

Lekcje indywidualne więcej informacji

Nowość! - bardzo ciekawą ofertą są zajęcia poza siedzibą firmy oraz zajęcia wyjazdowe.

Zapraszamy również na Kursy, Korepetycje m.in. z: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, historii, biologii i innych przedmiotów. więcej informacji

powrót do góry