Kielce, ul. Sienkiewicza 57 (sekretariat) i 55;   tel. 413448794,   604871194,   413456646;   mkejiustitia@wp.pl
INSTYTUT BRYTYJSKI MKEJ
język angielski
informacje podstawowe
lektorzy   jak uczymy?
kursy standardowe poziomy od "0" do B1.2
Centrum Doskonalenia Języka Angielskiego
inne rodzaje kursów
kursy dla dzieci Happy Kids, dla gimnazjalistów
INSTYTUT NIEMIECKI MKEJ
język niemiecki
INSTYTUT KULTURY I JĘZYKA WŁOSKIEGO MKEJ
język włoski
INSTYTUT KULTURY I JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MKEJ
język hiszpański
INSTYTUT KULTURY I JĘZYKA FRANCUSKIEGO MKEJ
język francuski
INSTYTUT ROSYJSKI MKEJ
język rosyjski
INNE JĘZYKI
szwedzki, arabski, niderlandzki, ukraiński, bułgarski, czeski, łaciński, portugalski, grecki, węgierski, chorwacki, serbski, perski, duński, norweski, fiński, japoński, chiński, koreański, turecki, hebrajski, esperanto

język polski dla obcokrajowców

kursy bilingwalne
KURSY DLA GIMNAZJALISTÓW I DZIECI Happy Kids
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski
CENTRUM KOREPETYCYJNE   CK MKEJ
KURSY DO MATURY
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
NOWOCZESNE SZKOLENIA JĘZYKOWE ORAZ AUDYT JĘZYKOWY DLA FIRM I INSTYTUCJI
MIĘDZYNARODOWE EGZAMINY JĘZYKOWE
CERTYFIKATY JĘZYKOWE, poziomy zaawansowania
OTWARTE SZKOLENIA TEMATYCZNE
dla wszystkich
KURSY WAKACYJNE
KURSY I KOREPETYCJE
z chemii, biologii, fizyki, matematyki, j. polskiego i innych przedmiotów
CENTRUM KOREPETYCYJNE MKEJ   CK MKEJ
Nasze CK MKEJ jest od kilku lat bardzo modnym miejscem nauki w Kielcach

Nasza oferta w zakresie lekcji indywidualnych dotyczy wszystkich wykładanych w MKEJ języków obcych.

Program, poziom, tempo nauki, dobór materiałów i tematyka zajęć są ściśle dostosowywane do potrzeb i wymagań indywidualnego słuchacza.

Zajęcia mogą mieć formę np.: szkolenia nastawionego na całościowe rozwijanie wszystkich sprawności językowych lub poszczególnych kompetencji jak np.: mówienia ( konwersacje ), pisania, ...

Mogą służyć - przygotowaniu do matury, do egzaminów międzynarodowych czy wreszcie być pomocne przy rozwiązywaniu nagłych, nie cierpiących zwłoki problemów związanych z nauką danego języka obcego.
Bardzo skuteczne, tańsze zajęcia dla 2, 3 osób Modne też w CK MKEJ są zajęcia dla 2, 3 osób. Niektórzy metodycy uważają, że są to zajęcia skuteczniejsze od zajęć indywidualnych ponieważ, jak twierdzą, wadą lekcji indywidualnych jest - brak możliwości porozumiewania się podczas zajęć z innymi uczącymi się, a u podstaw nauki języka leży potrzeba komunikacji z innymi ludźmi, wymiana doświadczeń, poglądów, dzielenia się radością i problemami. Bardzo trudno jest nierzadko nawiązać uczniom równorzędny kontakt z nauczycielem przede wszystkim ze względu na różnicę wieku i oficjalną relację uczeń - nauczyciel.
Czas zajęć = najwygodniejszy termin

W CK MKEJ - uzgadnia się ze słuchaczem/-ami najwygodniejszy termin, częstotliwość i ilość zajęć.

Co jeszcze wyróżnia nas spośród innych ofert:
DODATKOWO GRATIS!
TYLKO W MKEJ
  • zajęcia nie przepadają, a jedynie zostają przesunięte na inny termin ( jeśli musicie opuścić zajęcia to należy tylko z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować nas o tym)


  • tylko w MKEJ będąc uczestnikiem zajęć dla: 1, 2, 3 osób dostajesz prawo do udziału w dodatkowych bezpłatnych zajęciach: konwersacyjnych, warsztatach fonetycznych i zajęciach kulturalnych ( wieczorki tematyczne ) - szczegóły uzyskasz w sekretariacie MKEJ


  • masz do wyboru - bardzo duży zespół doświadczonych lektorów, w tym mających uprawnienia egzaminatorów maturalnych, licencjonowanych egzaminatorów międzynarodowych certyfikatów językowych, którzy mają do dyspozycji olbrzymią ilość doskonałych materiałów do nauki


  • Nowość! - bardzo ciekawą ofertą są zajęcia poza siedzibą firmy oraz zajęcia wyjazdowe
Zajęcia nie tylko językowe Zapraszamy również na kursy, korepetycje m.in. z: matematyki, fizyki, chemii, geografii, historii, biologii i innych przedmiotów. więcej informacji

powrót do góry